Tanterem: 2030 Érd Budai út 24. I. emelet.
Bejárat az épület jobb oldalán!
Tanfolyam indul 2018. május 23-án 15-órakor!

BEMUTATKOZUNK

KÉPZÉSI ADATOK

N.K.H

ÓRAREND

JELENTKEZÉS

VIZSGAIGAZOLÁS

ISMERTETŐ

pauliadam58@gmail.com
+36 23 372712
+36 20 4929913
O.K.É.V.  nyilv. szám: (-13-0118-05-)

ÓRAREND
DÁTUM IDŐPONT TÉMAKÖR
05.23. SZERDA 15:00-18:30 KRESZ
05.28. HÉTFŐ 15:00-18:30 KRESZ
05.30. SZERDA 15:00-18:30 KRESZ
06.04. HÉTFŐ 15:00-18:30 KRESZ
06.06. SZERDA 15:00-18:30 KRESZ
06.11. HÉTFŐ 15:00-18:30 JÁRMŰVEZETÉS ELMÉLETE
06-13. SZERDA 15:00-18:30 JÁRMŰVEZETÉS ELMÉLETE, SZERK. ISM.

Tervezett KRESZ vizsga 2018. 06. 14.
Szigetszentmiklós Csepeli út 180/6

Első részletfizetés: 30.000 Ft. elméleti tandij.
A háziorvostól szerezze be az alkalmasságit minél előbb!

vissza

 

Képzési adatok

 Átlagos Képzési Óraszám Gyakorlat 2018. 1. negyedév 103,45 %
Vizsga Sikerességi Mutató Forgalom 2018. 1. negyedév 51,61 %
Vizsga Sikerességi Mutató  Elmélet  2018. 1. negyedév 47,05 %
Képzési Költség 2018. 1. negyedév 185.500 Ft.

Elméleti tandíj (28x45 perc): 30.000 Ft. Gyakorlati tandíj (30X50 perc) 141.000 Ft.

 

vissza

 

SZAKOKTATÓ
ISKOLAVEZETŐ

Az iskolavezetői feladatain felül még elméletet is oktat.

SZAKOKTATÓ

Nagy munkabírású hatékonyan dolgozó munkatárs. Rugalmas időbeosztással vállal munkát.

Iskolánk 2002 tavaszán kezdte meg működését Érden, a város szívében, minden irányból rendkívül jól megközelíthető helyen. (Gyalog, autóval, busszal, vonattal, pályaudvartól 1 perc séta.) Budapestről és Érd vonzáskörzetéből érkezők is könnyen megtalálnak bennünket. Nagy vonzerő, hogy a gyakorlati oktatás és a vizsgáztatás is itt helyben történik. Budapest közelsége miatt könnyen tudunk olyan gyakorlati órákat tartani, amelyek biztosítják a legnehezebb közlekedési helyzetek elemzését és gyakorlását. Oktatóink tapasztalt szakemberek és helyi lakosok, ezért ismertek és népszerűek a városban.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanulóink döntő többsége a nálunk vezetői engedélyt szerzők jó tapasztalatai alapján jelentkeznek hozzánk. Otthonos, kiscsoportos, szinte családias oktatási rendszerünk biztosítja az átlagon felüli eredményességet. Tantermünk, kényelmes, légkondícionált. A számítógépes programmal történő elméleti képzés vizuálisan is nagy segítséget nyújt a sikeres felkészüléshez. Makettekkel és színes tablókkal kiegészített szemléltető eszközökkel segítjük a tananyag megértését. A 28-órás elméleti képzés keretein belül KRESZ, vezetéselméleti, valamint szerkezeti és üzemeltetési ismereteket tanulnak a hallgatók.
Számítógépes vizsgáztató programmal gyakorolhatnak. Igény esetén hétvégén is tartunk foglalkozásokat. Ha valaki nem tud részt venni minden előadáson vagy szüksége van további oktatási órákra, természetesen ingyenes konzultációt tartunk mindenkinek aki ezt igényli. Szakmai felügyeleti szervünk által is elismert jó elméleti vizsgaeredményeink bizonyítják, hogy ezt a módszert megtartva, fejlesztve, továbbra is sikeresek leszünk. A két-három hetes elméleti tanfolyam elvégzése után következik a számítógépes vizsga. A sikeres vizsga után kezdődhet a gyakorlati oktatás a csendes, tágas rutinpályán.
A megfelelő jártasság elérése után a forgalmban folytatódik a gyakorlati képzés. Érden és Budapesten a közlekedési helyzetek mindegyike gyakorolható, ezért a nálunk vezetői engedélyt szerzők bátran indulhatnak első önálló útjukra. Az otthoni tanulást segítő számítógépes oktatóprogrammal rendelkezünk. A tandíjat tetszőleges részletekben fizethetik a tanulmányaik befejezéséig. Rendelet írja elő, hogy a vezetői engedély megszerzésének egyik feltétele a sikeres elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga igazolása. Alapos felkészítés után, vizsgát tehetnek az érdi Vöröskeresztnél.

 

vissza

N.K.H

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály
Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Postacím: 1576 Budapest 141., Pf. 25
Telefon: +36-1460-2202 Fax: +36-1460-2283

Szigetszentmiklósi vizsgáztatási csoport
Cím: 2311 Szigetszentmiklós, Csepeli út hrsz: 6. Postacím: U.a.
Telefon: +36-24-525-743 Fax: +36-24-525-746
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 9.00-15.00
Kedd 9.00-12.00
Szerda 9.00-15.00
Csütörtök 8.00-12.00
Péntek 9.00-12.00

 

vissza

A vizsgaigazolás kiadásához szükséges a 8 ált. elvégzését igazoló bizonyitvány, az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás. Megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992. (XII.19.) NM rendelet alapján: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvostudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek; továbbá minden olyan Vizsgázó, aki 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között 'D' kategóriára vezetői engedélyt, vagy 'TR' (trolibusz) kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; 1984. január 1-je után: bármely kategóriára vezetői engedélyt, 'TR' kategóriára járművezetői engedélyt, 'Mezőgazdasági vontató', 'Segédmotoros kerékpár', 'Lassú jármű' kategóriában járművezetői igazolványt szerzett. További mentesítést a közlekedési hatóság nem adhat. A vizsgaigazolást Szigetszentmiklóson a N.K.H. az utolsó sikeres vizsga után 3 munkanap elteltével adja ki.

 

vissza

 

Jelentkezés!

Kérem megadni a jelentkező nevét és telefonszámát!

pauliadam58@gmail.com

Köszönettel: Pauli Ádám iskolavezető

 

 

vissza

Tájékoztató "B” kategóriás szakképesítés megszerzéséhez.

1, Pauli Autósiskola és Oktatásszervező Betéti Társaság
2030 Érd Platánfa u. 9. (Tel/fax: 06 23 394-859) www.pauli.hu

2, Cég forma: Betéti Társaság

3, Cégbírósági bejegyzés száma: 13-06-015561

4, Iskolavezető neve: Pauli Ádám beltag, képviselő pauliadam58@gmail.com 06 20 4929913

5, Ügyfélfogadó: Érd Budai út 24. I.em. Tel/fax: 06 23 372-712 06 20 4929913
Nyitva-tartás: kedd-szerda-csütörtök 12-től 15-óráig

6, Telephely: 2030 Érd Budai út 24. I em. Tel/Fax: 06 23 372-712   06 20 492-9913

7, A tanfolyamra való felvétel módja: Kitöltött jelentkezési lap. A járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezőknek valamennyi járművezetésre jogosító okmánya fénymásolása.  A tanfolyamon megszerezhető kategória: Nemzetközi kategória. „B” kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. A képzőszerv „B” kategóriára a rendeletben meghatározott elméleti és gyakorlati részből álló teljes képzési szolgáltatást nyújt. A résztvevők a képzés során témakörönként, számítógépes teszt felméréseken vesznek részt.
A jelentkezési lapon nyilatkozat a 8 általános iskolai végzettségről.

8, A háziorvostól be kell szerezni a B kategóriához szükséges I. típusú orvosi alkalmasságit.

9, Tanfolyamra az vehető fel, aki 17 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb. Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/211 rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel. A tanfolyam első előadásának dátumától számított 9 hónapon belül bocsátható elméleti vizsgára. A tanfolyam kezdetétől 12 hónap áll rendelkezésre az elméleti vizsga letételére. A határidők letelte után csak új tanfolyam elvégzésével tehet újabb elméleti vizsgát. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. A 8 általános iskolai végzettséget az elméleti vizsgán kell igazolni az eredeti bizonyítvány bemutatásával. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A vizsgaigazolást a felügyelet három munkanap eltelte után a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és – a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítását kivéve - az elsősegély-nyújtás igazolást és az orvosi alkalmassági igazolást bemutatta.
Elméleti vizsgára történő bocsátás feltételei: A tanfolyam elméleti részét elvégezte, 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet. A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló vizsga esetében az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik. A háziorvostól megszerezte az orvosi alkalmasságit. A vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette.
A személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.) Ezen okmányok valamelyikével az elméleti vizsgán igazolja a 8 általános iskolai végzettséget.
Gyakorlati vizsgára történő bocsátás feltételei: A meghatározott kötelező óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette, a vizsgára való jelentkezésig a külön jogszabályban meghatározott módon az igazgatási szolgáltatási díjat a képző szerv útján vagy közvetlenül megfizette. Amennyiben a tanuló mentesült az elméleti tanfolyam és vizsga alól, gyakorlati vizsgáit a vezetési karton hitelesítésétől számított 12 hónapon belül kell sikeresen teljesítenie. A 12 hónapon túl kizárólag a teljes gyakorlati képzés megismétlését követően jelenthető újabb vizsgára. 5 sikertelen forgalmi vizsga után csak sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után folytathatja vizsgáit. Újabb pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető. Gyakorlati vizsga helyszíne: 2030 Érd Széles úti 1 piactér.

10, Elméleti oktatás: összesen 28 óra. Közlekedési ismeretek 20 óra, gépkocsivezetés elmélete 6 óra, szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra. Helyszíne: Érd Budai út 24. Az elméleti óra időtartama 45 perc. Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.
   Elméleti vizsga helyszíne: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály H-2310 Szigetszentmiklós Csepeli út hrsz. 6
Gyakorlati oktatás: összesen 29 óra (580 km.). Alapoktatás 9 óra. Főoktatás: városi vezetés 14 óra, országúti vezetés 4 óra, vezetés éjszaka 2 óra, vizsga 1 óra. Helyszíne: Érd, Széles-úti piac. (Tanpálya) Forgalmi oktatás „váltási helye”: Érd Budai út 24. A gyakorlati óra időtartama 50 perc. A vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra, a főoktatás során legfeljebb 4 tanóra tartható. A 4 tanórát legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával. A vizsgákat az Autósiskola szervezésében a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály vizsgabiztosai tartják.

11, Járműhasználat: A gyakorlati oktatáshoz és vizsgához a járművet az autósiskola biztosítja. Oktatójármű: Opel Astra diesel.

12, Az elméleti képzés során a hiányzásokat, az Autósiskolával közösen megbeszélt időpontban, a tanfolyam alapóráin felüli konzultációs órákon pótolhatják. Gyakorlati elmaradt órát, amennyiben az oktató hibájából történt, a legrövidebb időn belül a tanulóval egyeztetett időben köteles pótolni. A tanuló késésekor az oktató 20 percet köteles várni.

13, A tandíj befizetésének módja: A tandíjat az iskolavezetőnek fizetik be a tanulók nyugta vagy számla ellenében, az autósiskola ügyfélfogadó helyiségében. Részletfizetés a tanfolyam befejezéséig igénybe vehető. Árkedvezmények a Pauli Autósiskolánál vezetői engedélyt szerzett tanulóknak a gyakorlati tandíjból vonhatók le. Az iskola fenntartja a jogot a tandíj megváltoztatására. A gyakorlati oktatás díja a gyakorlati oktatás időpontjában érvényes díjjal történik. Elméleti tandíj: (28 tanfolyami óra) 30.000 Ft. Gyakorlati tandíj 141.000 Ft. (30x4.700 Ft.) 29 oktatási óra+1 vizsgaóra. A gyakorlati pótórák díja megegyezik az alapórák díjával.
A vizsgadíjak: Elméleti vizsga díja: 4.600 Ft. Forgalmi alap és pótvizsga díja: 11.000  Ft. Elsősegélynyújtás vizsgadíja:7.900 Ft.

14, Tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítések: Az elméleti tanfolyamon a részvétel kötelező. Az iskolavezető a képzés megkezdése előtt mentesíti az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik, siket vagy mozgássérült. Az elsősegély-nyújtási ismeretek Igazolás bemutatása alól a jogszabályban rögzített végzettségűek kapnak felmentést. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható.

15, A tanuló áthelyezés módja: A tanuló távozási szándékát az iskola vezetőjének írásban be kell jelentenie. A tanuló kezdeményezésére - az elbocsátó képző szerv által biztosított – Képzési Igazolás- megnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni 3 példányban. Egy példány az elbocsátó képző szervnél marad, két példányt, a tanulónak kell átadni, vagy a befogadó képző szervhez kell továbbítani. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, más megyébe történő megküldése) a közlekedési felügyeletek kötelesek elvégezni. Az iskola 3 munkanapon belül köteles az igazolás kiadására amennyiben a tanuló rendezte a tandíj tartozását.

16, Oktatási helyszínek:
Elméleti oktatás: Érd Budai út 24.
Gyakorlati oktatás tanpálya: Érd Széles út 1 piactér
Elméleti vizsga helyszíne: P.M.K.H. Közlekedési Felügyelősége H-2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 6
Gyakorlati vizsga indulás helye: Érd Széles út 1. piactér.

17, Az elmaradt elméleti órát a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett időpontban veheti igénybe. Az elméleti pótórák tandíjmentesek.
Az elmaradt gyakorlati órát a gyakorlati oktatóval egyeztetett időpontban veheti igénybe. Egy pótóra díja 4.700 Ft.

18, Az engedélyező hatóság elérhetősége: Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály Budapest Komócsy u. 17-19. Telefon: 06 1 4602224

19, A vizsgázó jogai és kötelezettségei: A vizsgázónak joga van szabadon oktatót választani, tanulmányait másik képző szervnél folytatni, a vizsgák időpontját a neki megfelelő időpontra kérni. Kötelessége a tandíjat előre befizetni, a tanfolyamon és vizsgákon kultúrált öltözékben, alkohol és más szerek befolyásoltsága nélkül megjelenni és a vizsgabiztos kérésére érvényes személyazonosító irattal igazolni magát. Ha rendelkezik vizsgaigazolással azt is köteles bemutatni. A tanuló köteles az iskolával írásos szerződést kötni.

20, A vizsgadíj befizetésének módja: A vizsgadíjat - átvételi elismervényen - az iskolavezető veszi át a tanulótól és fizeti be a P.M.K. Közlekedési Felügyelőség pénztárába. Elméleti alap és pótvizsga díja: 4.600 Ft. Forgalmi alap és pótvizsga díja: 11.000  Ft. Elsősegélynyújtás vizsga alap és pótvizsga díja: 7.900 Ft. amit a tanuló csekken fizet be.

21, A vizsgaigazolást a felügyelőség adja ki a vizsga után 3 munkanappal. Az orvosi alkalmassági igazolást, elsősegély-nyújtás kártyát a tanulónak magával kell vinnie az okmányirodába. Itt elkészítik a vezetői engedélyét. Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan magyar állampolgár, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT) állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (szálláshelye) Magyarországon van, illetőleg nem magyar állampolgár (a továbbiakban: külföldi) kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A kezdő vezetői engedélyt a vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésétől számított 2 éves időtartamra vonatkoztatva, mellyel pótkocsi nem vontatható és a 18. életév betöltéséig csak belföldi közlekedésre jogosít. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. Az állandó bejelentett magyarországi lakcím megléte magyar állampolgár esetében is feltétel.
Ezen szerződés alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel, vizsgaeredményekkel, a vezetői engedély kiadásával valamint a hatósági díjakkal, és illetékkel kapcsolatban. Tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez és e szerződés aláírásával elismeri, hogy az autósiskola által készített képzési tájékoztatót átvette és vállalkozási feltételeket megismerte és elfogadta.

vissza